INTERVJU & EVENTFILM MED Kopy Goldfields

Tim Carlsson, CFO Kopy Goldfields presenterade bolaget under investeringsseminariet 19 september som var fullsatt med 189 investerare på Hotell Anglais, Stureplan.

Nedan en kort intervju med Tim Carlsson, CFO Kopy Goldfields av Linda MyrinFinancial Stockholm följt av en längre presentation. Vill man läsa mer om bolaget, emissionen eller ladda ner en teckningssedel från Kopy Goldfield: Gör det här! 

Kopy Goldfields AB 

Kopy Goldfields bedriver guldprospektering i Lena Goldfields, vilket ligger i Irkutsk-regionen i Ryssland och tillhör världens mest guldrika områden där det har producerats guld under mer än 150 år. Kopy Goldfields besitter 12 licenser för prospektering och produktion av berggrundsguld med totala mineraltillgångar om 1,1 Moz guld enligt JORC.

Sedan början av 2016 har guldpriset stigit signifikant och i kombination med en fallande rubel under de senaste åren gör detta Ryssland till ett av världens lågkostnadsländer avseende guldproduktion.

År 2014 ingick bolaget ett joint venture med GV Gold, som är en av Rysslands största guldproducenter, gällande den licens som heter ”Krasny”. GV Gold förvärvade 51% av licensen genom att erlägga 1 MUSD kontant till Kopy Goldfields samtidigt som 6 MUSD investerades i licensen. Denna licens uppvisar mycket lovande resultat och bolaget erhöll så sent som i april 2016 en tilläggsköpeskilling om 2 MUSD efter det att mineralreserver hade fastställts av de ryska myndigheterna. Lönsamhetsstudier pågår för närvarande och beslut om att starta produktion förväntas tas under första kvartalet 2017.

Bolaget ser fortsatt stor potential i Krasny-projektet och genomför nu en nyemission för att kunna bibehålla sin joint venture-andel och slutföra lönsamhetsstudier och pågående prospektering.

För mer information