Inbjudan till Vinmingel, Investeringsträff & Börsanalys 28 maj på Hotell Anglais, Stureplan!

Välkommen på Vinmingel, Investeringsträff & Börsanalyser 28 maj på Hotell Anglais, Stureplan.

Vi fortsätter våren med ett investeringsseminarium och en palett av intressanta bolag inom olika områden, samt kommer också göra en börsanalys med extra fokus på USA & Sverige. Vi har uppdaterat programmet!

Tid: 17.20-22.00

Vi bjuder på något att äta & dricka, samt ekologiskt utsökta viner i samband med minimässan/minglet. Begränsat antal platser.

 

”Vår” ständige analytiker Anders Haglund, tradingcoach och mångårig kapitalförvaltare fortsätter tar tempen på börsen.

Vi presenterar också ett onoterat bolag som du kan träffa under minglet/minimässan. Under kvällen får vi också prov på ekologiskt utsökta viner på lokala druvor från Dalmatien som har en stolt tvåtusenårig vintradition, vilket bjuds av Zhoda Investments AB som för ett år sedan förvärvade en ekologisk vingård på 50 hektar.

Träffa också PiezoMotor Uppsala AB, Bayn Europe AB, Nordic Iron Ore AB, Calmark Sweden AB, Power & Tower AB, Kimby eGross AB, samt också två nya bolag som har tillkommit; Adescare International & Empir Group.

Kvällen bjuder också på ”Financial Evenings” med gästmoderator Jan Rejdnell.

Följande företag och föreläsare kommer presenteras.

PiezoMotor Uppsala AB (publ)

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen verksamma inom bland annat diagnostik, halvledarindustri och avancerade optiska mätningar.

Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion. Bolaget har en väl utbyggd och lönsam patentportfölj med över 60 patent. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.

För mer information

Presenteras av Olof Stranding, CFO

Bayn Europe AB (publ)

Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering. Bayn har under åtta år hjälpt livsmedelsindustrin att utveckla lösningar för att söta livsmedel. Lösningarna bygger på naturliga råvaror och fibrer. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin. Bayn är noterat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.

För mer information kontakta Patrik Edström, VD Bayn Europe AB på pe@bayn.se

Presenteras av Patrik Edström, VD Bayn Europe AB

Nordic Iron Ore AB (publ)

Nordic Iron Ore AB (publ) (”Nordic Iron Ore” eller ”Bolaget”) är ett gruvbolag vars mål är att återuppta och utveckla produktionen av järnmalm i Blötberget och Håksberg som tillsammans bildar Ludvika gruvor i södra Dalarna. Dessutom avser Bolaget att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dem till järnmalmsreserver, främst genom prospektering och undersökning av Väsman-fältet, som förbinder Ludvika gruvor.

Den senaste tidens gynnsamma prisutveckling på järnmalm tillsammans med den begränsade tillgången samt den premie som betalas för den högkvalitativa malm som Nordic Iron Ore kommer producera ger Nordic Iron Ore goda förutsättningar att bli en av Sveriges mer betydande järnmalmsproducenter.

Styrelsen har beslutat att genomföra en företrädesemission under juni 2018 där även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt, samt om efterföljande marknadsnotering av Bolagets aktier.

Presenteras av Bolagets vd Paul Marsden

För mer information, se www.nordicironore.se.

Zhoda Investments AB (publ)

Zhoda Investments gör investeringar i spännande onoterade bolag som kan vara svåra att nå för en enskild investerare. För ett år sedan förvärvade bolaget en ekologisk vingård på 50 hektar i Dalmatien som producerar utsökta viner på lokala druvor. Dalmatien har en stolt tvåtusenårig vintradition som vi bygger vidare på med modern teknik och landets bästa vinmakare. I Poltava i Ukraina har bolaget en andel i ett producerande oljefält med bevisade reserver som utvinns med hög lönsamhet, även vid låga oljepriser, men särskilt nu när oljan fått ett kraftigt uppsving. Zhoda genomför nu en nyemission på 21 miljoner kronor för nya investeringar i vinverksamheten. Visionen är att bli Dalmatiens ledande vinproducent med 1 miljon flaskor per år. Styrelse och ledning tecknar sig för 10 miljoner kronor, nästan hälften av den totala emission.

Välkommen till en presentation av Zhoda Investments vd Robert Karlsson där han kommer att berätta om varför bolaget kan komma att bli en investering som utmärker sig både vad gäller värde och glädje i ägandet. Efter presentation kommer Robert att bjuda på två av bolagets viner på lokala dalmatinska druvor – Testament Babic och Testament Posip.

Så välkommen även till vinprovningen!

För mer information

Ta del av Memorandum Zhoda Investments Information Memorandum May 2018 – Web

Ta del av Teaser/ teckning  Zhoda Investments sammanfattning av emissionen – teaser

Presenteras av Robert Karlsson, VD

Calmark Sweden AB (publ)

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som bedriver forskning och utveckling av produkter inom patientnära diagnostik riktade mot nyfödda. Bolaget utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) som enklare och snabbare än dagens metoder kan erbjuda beslutsstöd i vården av nyfödda barn. Som ett första steg kommer bolaget att erbjuda tre patientnära tester för mätning av biomarkörerna glukos, bilirubin (en restprodukt av hemoglobin som vid höga halter orsakar gulsot) och LDH på en och samma teknikplattform. Styrelsen uppskattar att cirka 20 procent av alla de barn som föds skulle vara relevanta att testa för minst en av biomarkörerna och målsättningen är att påbörja produktionen under Q4 2019. Calmarks verksamhet är inriktad på att förbättra hela vårdkedjan med minskat lidande för patienterna, bidra med sparad tid och kostnader inom vården och göra stor skillnad i de delar av världen där sjukhuslaboratorium saknas. I de länder där det finns en utvecklad hälso- och sjukvård, kommer Calmarks produkter att underlätta patientresan genom vården och bidra till sparad tid och vård av rätt patient på rätt vårdnivå. I mindre utvecklade länder, kommer Calmarks lösningar att kunna erbjuda en kostnadseffektiv, robust och patientnära teknologi som gör det möjligt att rädda liv.

Bolagets målsättning är att bli en ledande aktör inom PNA-diagnostik för nyfödda och att långsiktigt tillgodose alla relevanta tester för den första perioden i livet.

Bolaget genomför en emission inför listning på Aktietorget. Sedermera Fondkommission är rådgivare åt bolaget.

Modereras av Peter Malmström, Sedermera Fondkommission

Börsanalys

Börsanalysen görs av Tradingcoachen Anders Haglund med extra fokus på USA & Sverige. Vart är börsen påväg? Anders Haglund, b.la. skribent på Tradingportalen, kommer göra en global genomgång av världsläget gällande aktiemarknader, räntor och råvaror. Anders arbetar med kapitalförvaltning på Safe Return Asset Management och är även skribent på Tradingportalen och rådgivare/utbildare på TradingCoachen. Dessutom är Anders ordförande för STAF, Skandinaviens Tekniska Analytikers Förening.

Financial Evenings

Jan Rejdnell har arrangerat privatekonomiska mässor i Sverige och varit aktiv med noterat ägarspridningsbolag vid NGM-börsen. Genomfört många Roadshows med bolag som främst varit onoterade bolag på väg till listning på marknadsplats. En bland de mest kända är Fortnox. Jan ställer frågor till VD:n och ställer sådana frågor som investerare vill ha svar på som grund för investeringen. ”Intervjutekniken gör att publiken hela tiden är vaken och lyssnar intensivt.”

Jan tar med sig några bolag b.la. Power & Tower som kan vara intressanta investeringsobjekt.

Power & Tower Holding AB (publ)

Power & Tower är verksamt inom infrastruktur i Nordamerika, där man drar fiberkabel och elkablar. Företaget specialiserar sig på horisontell styrbar borrning för att lägga kabel. Power & Towers helägda dotterbolag Southern Engineering Construction Corporation (SECC) primära tjänst är horisontalborrning för dragning av fiberkabel. Man borrar horisontellt under marken med hjälp av en särskild borrteknik och installerar kanaler som fiberkabeln sedan dras igenom. Fiberanslutning är en förutsättning för att kunna hantera den ständigt växande datamängden inom IT och telecom.

För mer information

Presenteras av Ingemar Sekund, VD

Adescare International AB (publ)

Adescare International AB (publ) är ett företag som ägnar sig åt produktion, distribution, internationell försäljning och marknadsföring av kosmetiska och kosttillskotts-produkter inom Skönhet & Hälsa. Bolaget har ett brett sortiment av egna varumärken, exklusiv distribuering och ledande märken av parfymer, kosmetik, skönhetsprodukter, hårvårdsprodukter, och kosttillskott. Bolaget finns på marknader i Spanien, Sverige, Storbritannien och andra europeiska länder. Inom kort utökas sortimentet med världsunika produkter inom hudvård. Bolaget är mycket lönsamt och kommer att noteras för att expandera med flertalet nya produkter. Ägarna har arbetat i årtionden inom sektorerna läkemedel och kosmetika. Finns svenska delägare i bolaget. Skall noteras i höst.

Presenteras av Gustav Kamperman, VD

Empir Group AB (publ)

I januari 2018 tog koncernen namnet Empir Group AB och är sedan 1998 noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap-lista, under namnet Empir B.

Empir Group AB är ett noterat ägarbolag inom informationsteknik. Ägarbolaget har utan operativ verksamhet rikstäckande kapacitet genom ett femtontal självständiga dotterbolag, som med egen ledning och eget affärsfokus. Som ett noterat bolag är utdelning en del av vår vardag och verksamheten i koncernen. Det är våra investerare som gör det möjligt för oss att förverkliga vår vision om det moderna IT-bolaget, de ska självklart både erhålla en anständig utdelning och en värdetillväxt.

Ta del av teaser EmpirGroup_teaser_6-sid_digital (1)

För mer information

Presenteras av Lars Save, VD