INBJUDAN TILL LUNCHSEMINARIUM 1 FEBRUARI PÅ SCANDIC KLARA, HÖTORGET!

Inbjudan till investeringslunch i Stockholm med ProstaLund AB och OptiMobile AB!

Den 1 februari 2018 arrangerar vi tillsammans med Sedermera Fondkommission en investeringslunch på Scandic Klara i Stockholm.

Välkommen på investeringslunch!

Under träffen berättar nyemissionsaktuella ProstaLund AB:s VD Hans Östlund om bolaget, dess behandlingsmetod CoreTherm och deras pågående marknadsexpansion till Kina. Vidare kommer OptiMobile AB:s VD Lars Rutegård att berätta mer om bolaget, dess verksamhet och dess nyemission samt planerade notering på AktieTorget.

ProstaLund AB

Ungefär hälften av alla män över 50 år och upp till 80 procent av alla män över 80 år drabbas av godartad prostataförstoring (BPH). Effekten av förstoringen blir att vävnaden trycker på urinröret, vilket ger symptom i form av ökat behov av att urinera ofta både dag och natt. Efter en tid blir besvären emellertid mer tilltagande och det är inte ovanligt att problemen övergår i mycket svåra tillstånd som kräver akutvård. ProstaLund har utvecklat CoreTherm, en evidensbaserad och patenterad behandlingsmetod för BPH.

Nyemission för marknadslansering av den nya, moderna versionen av CoreTherm

Nu genomför ProstaLund AB en nyemission om cirka 13 MSEK för att finansiera marknadslansering av den nya versionen av CoreTherm, aktivering på den skandinaviska marknaden och etablering av verksamhet i Kina, där bolaget nyligen fått marknadsgodkännande. Inför nyemissionen har bolaget skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 3 MSEK, motsvarande cirka 23 procent av emissionsvolymen och garantiteckning om cirka 2,1 MSEK, motsvarande cirka 16 procent av emissionsvolymen. Totalt är således 39 procent av emissionsvolymen på förhand skriftligen avtalad.

Erbjudandet i sammandrag:

 • Teckningstid: 25 januari – 8 februari 2018.
 • Teckningskurs: 3,80 SEK per aktie.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 424 513 aktier, motsvarande högst
  13 013 149,40 SEK.
 • Antal aktier innan nyemission: 10 273 539 aktier.
 • Värdering (pre money): cirka 39 MSEK.
 • Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 3 MSEK, motsvarande cirka 23 procent av emissionsvolymen och garantiteckning om cirka 2,1 MSEK, motsvarande cirka 16 procent av emissionsvolymen. Totalt är således cirka 39 procent av emissionsvolymen på förhand skriftligen avtalad.
 • Handel med teckningsrätter: Kommer att ske på AktieTorget från och med den 25 januari 2018 till och med den 6 februari 2018.
 • Handel med BTA: Kommer att ske på AktieTorget från och med den 25 januari 2018 och pågå till dess att nyemissionen har registerats hos Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske i slutet av februari 2018.

För mer information

OptiMobile AB

OptiMobile har utvecklat en mjukvaruplattform som skapar en lång rad fördelar för både telekomoperatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna en möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter nya typer av digitala och konkurrenskraftiga tjänster och därigenom skapa nya intäktskällor. OptiMobile kan därmed erbjuda telekomoperatörerna en lösning som på allvar konkurrerar med Skype, WhatsApp och liknande tjänster och därigenom kunna ta tillbaka en del av de intäkter som dessa på senare år tagit en allt större andel av.

Nyemission för att expandera verksamheten genom intensiva sälj- och marknadsaktiviteter samt notera bolaget på AktieTorget.

OptiMobile har för avsikt att expandera verksamheten över de kommande åren och för att kunna
arbeta aktivt mot detta mål, genom intensiva sälj- och marknadsaktiviteter, genomför bolaget nu en nyemission om 15 MSEK inför notering på AktieTorget. Kapitalet är främst avsett att finansiera uppbyggnad av en försäljnings- och marknadsföringsorganisation som ska möjliggöra för bolaget att både utöka sitt samarbete med befintliga kunder och teckna avtal med nya kunder, men även i viss vidareutveckling i kommande kundprojekt.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningstid: 25 januari – 8 februari 2018.
 • Teckningskurs: 6,00 SEK.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 500 000 aktier, motsvarande högst
  15 000 000 SEK.
 • Teckningspost: Minsta teckningspost är 850 aktier.
 • Antal aktier innan nyemission: 8 283 335 stycken.
 • Värdering: Cirka 49,7 MSEK.
 • Teckningsförbindelser och garantiteckning: OptiMobile har erhållit teckningsförbindelser om cirka 6 MSEK, motsvarande cirka 40 procent av emissionslikviden. Av dessa har cirka 2 MSEK inbetalts på förhand genom bryggfinansiering, vilken till sin helhet är avsedd att kvittas i nyemissionen.
 • Notering på AktieTorget: Aktien i OptiMobile AB är planerad att noteras på AktieTorget. Första dag för handel är beräknad att bli den 28 februari 2018.

För mer information