Inbjudan till fredagslunch & financial hearing 21 april!

I samarbete med Aktiespararna (Sthlm Vasa) bjuder vi in till fredagslunch, fredagen den 21 april, lunch serveras från 11.15, första presentation klockan 12.00, beräknad sluttid cirka 13.15.

VD har Ordet.
Tre bolag, listade på Aktietorget, alla med en spännande framtid kommer att dela med sig av framtida planer och idéer.

Kom och lyssna när VD har ordet för respektive bolag, ställ frågor och få en uppdatering om varje bolags planer för resten av 2017 samt för de kommande åren.

Fredagen den 21 april kommer Real Heart AB, ProstaLund AB samt Ecoclime AB – alla listade på Aktietorget – att bjuda in till lunch på Scandic Klara Hotell i Stockholm.

Anmälan här!
Lunchen är kostnadsfri, antalet platser begränsade.
Moderator: Peter Malmström

VD har Ordet

VD har Ordet, är ett led i våra återkommande lunchseminarium, en s.k. finansiell hearing, vilket vi med områdeskunniga personer samlar in information och gör vår analys genom utfrågningar tillsammans med andra investerare samt bolagens representanter. Syftet med ”VD har Ordet” är att ge dig som aktiesparare chansen att ställa dina frågor direkt till bolagens ledning.

 

Real Heart AB

Bolagets mål är att ta fram en hjärtpump (TAH), med bättre funktion än de som finns på marknaden. Pum­pen är i första hand avsedd att användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärt­transplantation. Grundidén är att den hjärtpump som bolaget utvecklar ska pumpa så likt det naturliga hjärtat som möjligt.
Den preliminära tidtabellen för kliniska försök på människa är sent 2017/tidigt 2018. En viktig faktor vad gäller för­sök på människa är det regulatoriska arbetet med godkännande av etisk kommitté, Läkemedelsverket och CE certifiering.

Real Hearts VD, Azad Najar, kommer att informera kring bolagets framtida planer.

 

ProstaLund AB
ProstaLund är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). Fokus för 2017 ligger på ökade försäljningsinsatser och fortsatta studier avseende CoreTherms påverkan på prostatacancer

Hans Östlund, bolagets VD, närvarar och ger sin syn på bolagets utsikter inför de kommande åren.

 

Ecoclime AB

Ecoclime med dotterbolaget Evertech är svenska företag som erbjuder innovativa system, produkter, installationer och tjänster för termisk energiåtervinning, energilagring, energiförsörjning och energidistribution. Med den smartaste finansieringen, den mest flexibla komfortventilationen (värme/kyla) samt den effektivaste energioptimeringen, till de lägsta kostnaderna, är Ecoclime den självklara lösningen till fastighetsägare, hyresgäster för inomhuskomfort och det globala klimatet.
Lennart Olofsson, grundare och VD för Ecoclime kommer att dela med sig av tankar och idéer inför framtiden.