Inbjudan “Investera som Proffsen” Investerarmötet 17 januari på Hotell Anglais, Stureplan!

Varmt välkommen till Investerarmötet 17 januari 2023 som vi inleder med bolagspresentationer och föreläsningar kring aktier & investeringar.  För mer information och anmälan: Investerarmötet 17 januari

Hur blir börsåret 2023? 

Vi har bjudit in Anders Haglund som är en professionell investerare, analytiker & tradingcoach, samt bolag som kommer uppdatera sina planer för året 2023.

Vart är börsen på väg 2023? “Investera som Proffsen”

Vi bjuder in professionella investerare som tar tempen på börsläget, vilket vi bland annat bjudit in aktieanalytikern Anders Haglund som kommer göra en övergripande analys av börsläget i både Sverige & USA, samt även plocka fram några aktier som han tycker kan vara extra intressanta att titta lite närmare på under rådande börsläge.

Följande bolag som medverkar är Prostatype Genomics AB (publ), Recyctec AB (publ), Scandinavian Real Heart AB (publ) & Dicot AB (publ)

Prostatype Genomics AB (publ)

Prostatype Genomics är verksamma inom medicinteknik. Bolaget har utvecklat och marknadsför gentestet Prostatype, som med hjälp av befintliga vävnadsprover bedömer aggressiviteten hos konstaterad prostatacancer och minskar risken för över- eller underbehandling. Verksamheten drivs globalt och med störst närvaro på de stora europeiska marknaderna.

Presenteras av Fredrik Persson, VD

Dicot AB (publ)

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 75 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Presenteras av Elin Trampe, VD

Recyctec AB (publ)

Om Recyctec & EarthCare™

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi. Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering.

Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 13 i egen regi och via samarbetspartners. Recyctecs produkter säljs under varumärket EarthCare™ och innefattar produkter för Fastigheter, Fordon samt Marin användning. Alla produkter under EarthCare™ är återanvänd och förädlad glykol.

I tjänsteväg har Bolaget traditionellt sett primärt erbjudit omhändertagande av använd glykol. Recyctec har som ensam aktör etablerat en affärsmodell som möjliggör dubbla intäktsströmmar, vid mottagande av använd glykol samt därefter vid försäljning av den utgående och renade glykolen. Recyctecs erbjudande har sedan marknadsetableringen mottagits med stort intresse och Bolaget hade 2020 en försäljning om cirka 6,9 MSEK. 2021 uppgick försäljningen till cirka 13,4 MSEK. Per januari till och med september 2022 uppgick omsättningen till cirka 10,1 MSEK.

Vid ingången av 2022 beslutade Bolaget att säljarbetet skulle intensifieras, samt att nya marknader bearbetas. Bolaget hade då fattat beslut om att strukturera och internationalisera produktportföljen. Recyctec har under år 2022 reviderat sin affärsmodell, och fortsatt konkluderat att vägen till lönsamhet ligger i att fokusera på försäljning av det egna varumärket EarthCare™ och affärsområdet All Inclusive, som fokuserar på glykolbyten i fastigheter. Bolaget erhöll i januari 2022 högsta möjliga klassificering hos Byggvarubedömningen, Grön – rekommenderas, vilket bolaget är ensamma om att inneha avseende fastighetsglykol.

Affärsområdet bedöms av Bolaget besitta goda möjligheter att uppnå återkommande intäkter med höga marginaler, i takt med att en bas av återkommande kunder inom fastighet- och installationsbranschen byggs upp. Fokus för Bolaget framåt är en ökning av försäljningen, och för att accelerera detta kommer Recyctec att jobba för att utöka sin internationella närvaro, samt fokusera på försäljning av produkten EarthCare™ och affärsområdet All Inclusive.

Presenteras av Andreas Cederborg, VD

Scandinavian Real Heart AB (publ)

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en patenterad design som innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Realheart® TAH införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

För mer information

Presenteras av Jonas Bark, CFO