INTERVJU & EVENTFILM MED FOLLICUM

Jan Alenfall, VD Follicum presenterade bolaget under investeringsseminariet 19 september som var fullsatt med 189 investerare på Hotell Anglais, Stureplan.

Nedan en kort intervju med Jan Alenfall, VD Follicum av Linda MyrinFinancial Stockholm följt av en längre presentation .

Follicum AB

Håravfall och oönskad hårväxt drabbar miljontals människor – både män och kvinnor – och kan vara ett stort problem såväl fysiskt som psykiskt. Follicums huvudkandidat FOL-005 har i prekliniska studier visat sig kunna såväl stimulera som hämma hårväxt på ett mycket effektivt sätt redan vid mycket låga doser. I de toxicitetsstudier som utförts med huvudkandidaten har inga negativa effekter observerats. Bolaget befinner sig i klinisk fas då en klinisk fas I/IIa-studie inleddes i januari 2016.

För mer information