Välkommen till Investerardagen 28 augusti på Scandic Klara, Hötorget!

Vi inleder hösten med Investerardagen 28 augusti på Scandic Klara, Hötorget i Stockholm tillsammans med Aktiespararna i Stockholm City (sthlm vasa).

Investerardagen är en s.k. finansiell hearing, vilket vi med områdeskunniga personer samlar in information och gör vår analys genom utfrågningar tillsammans med andra investerare samt bolagens representanter. Syftet med ”Investerardagen” är att ge dig som aktiesparare chansen att ställa dina frågor direkt till bolagens ledning.

Investerardagen är en dag med en mix av bolag, listade på First North, Aktietorget och NGM, alla med en spännande framtid och idéer som de kommer att dela med sig av.

ANMÄLAN HÄR!

Investerardagen är är kostnadsfri, antalet platser begränsade.
Moderator: Peter Malmström
(Öppet även för icke medlemmar i Aktiespararna)

Frukost kommer serveras från 07.30, första presentation startar 08.00, vilket lunchbiljett & program delas ut.
Varje presentation är 20 minuter följt av 5 minuters frågor till respektive bolag. Vi bjuder på VIP-lunch för de gäster som tar del av seminariet från start. (lunchbiljett gäller)

Vi inväntar svar från föreläsare, vilket vi kommer återkomma med inom kort.

 

Investerardagen

Investerardagen, är ett led i våra återkommande lunchträffar, vilket vi utökar med frukost, då fler bolag är intresserade av att träffa aktiesparare & investerare genom en s.k. finansiell hearing, vilket vi med områdeskunniga personer samlar in information och gör vår analys genom utfrågningar tillsammans med andra investerare samt bolagens representanter. Syftet med ”Investerardagen” är att ge dig som aktiesparare chansen att ställa dina frågor direkt till bolagens ledning.

Följande bolag kommer presenteras:

Dignitana AB

Dignitana är ett svenskt medicinteknikbolag listat på NASDAQ OMX First North.

Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system inom medicinsk kylning. DigniCap® är bolagets huvudprodukt, ett skalpkylningssystem som används vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

Bolagets DigniCap®-system har erhållit patent i Europa, Japan och USA.

Railcare AB

Railcare är ett bolag som arbetar med järnvägsunderhåll i främst Skandinavien och i Storbritannien. Idén är att göra sådant som inte andra gör, dvs att utveckla nya, smarta lösningar på gamla problem.

Bolaget är specialiserade på bland annat hantering av kablar och överskottsmassor, snöröjning på järnväg, renovering av järnvägstrummor, maskinbyggnation, tillhandahållande av dragfordon för entreprenader samt uthyrning av lok, vagnar och personal. Målet är att vara kundens utvecklingspartner, på både kort och lång sikt.

Railcare utför entreprenader både i egen regi och som leverantör till andra. Arbetssättet bygger på att alla medarbetare har stort eget ansvar och befogenheter att ta itu med problem som kan dyka upp. Detta ger effektiva och snabba insatser, något som är avgörande i dagens täta järnvägstrafik.

Railcare har ca 120 anställda och omsätter cirka 350 Mkr

Euris AB

European Institute of Science ABs affärskoncept bygger på att förse den veterinära hälso- och sjukvårdsmarknaden med kvalitetsfulla egna och externa produkter som bidrar till ökad effektivitet, och som i förlängningen leder till lägre kostnader för kunder och förbättrad vårdkvalitet för patienter. Produkterna baseras på olika teknologiplattformer som kan expanderas till ett stort antal nya patientnära applikationer.

Cantargia AB

Cantargia har specialiserat sig på antikroppsbaserad cancerterapi. Den patenterade antikroppsbehandlingen – CAN04 – är dubbelverkande och bekämpar cancer både genom aktivering av immunförsvaret och blockering av signaler som driver tumörtillväxt. Behandlingen uppvisar stor potential att bli en viktig del inom modern immunonkologi.

D. Carnegie AB

D. Carnegie & Co äger och förvaltar bostadsfastigheter i framförallt Stockholmsområdet, men även i Eskilstuna, Strängnäs, Katrineholm, Tranås, Arboga och Köping. I bolaget ingår även bostadsfastighetsbolaget Östgötaporten i Norrköping. Bolaget äger och förvaltar drygt 18 000 lägenheter. Förvaltningen sker nära hyresgästen för högsta möjliga servicegrad. Bolaget samarbetar med det omgivande samhället för att skapa ett bra boende och satsar på utveckling.

Medfield Diagnostics AB

Medfield Diagnostics utvecklar mikrovågsbaserade diagnosinstrument. Första produktserien Strokefinder utvecklas för att särskilja stroke orsakad av propp från stroke orsakad av blödning. Behovet av ett snabbt diagnosförfarande vid stroke är idag stort eftersom väldigt få patienter hinner få nödvändig behandling i tid. Stroke är idag den tredje vanligaste dödsorsaken och är en av de främsta orsakerna till svåra och långvariga funktionshinder hos vuxna. Medfields patenterade teknologi har

ISR AB

ISR, Immune System Regulation, är ett innovationsdrivet forskningsbolag inom immunoterapi, med bas på Karolinska Institutet i Stockholm. De börsintroducerades på Nasdaq First North i mars 2017 och utvecklar produkter som i första hand fokuserar på HIV/AIDS – virustyper som har förmågan att gömma sig för immunsystemet och som är svåra att lokalisera.

Enzymatica AB

Enzymaticas affärsidé är att utveckla medicintekniska produkter, baserade på barriärteknologi och marina enzymer, för egenvård inom större marknadssegment. Med framgångsrik försäljning i Skandinavien som bas, förstärkt med patent och bevisad funktion genom patientstudier, ska produkterna vara attraktiva för distributionspartners i resten av världen.
I närtid är Enzymticas mål att etablera ColdZyme som ett av de ledande varumärkena inom förkylningskategorin i Skandinavien, för att på sikt kunna bli ledande på fler marknader.

Hemcheck AB

HemCheck utvecklar en enkel men sofistikerad produkt som tar sig an problemet med hemolyserade blodprover. Produkten ger ett snabbt och tillförlitligt resultat, vilket garanterar kvaliteten på varje prov som tagits. Det räddar liv, minskar kostnader och förbättrar vårdkvaliteten

Inhalation Sciences AB

Inhalation Sciences utvecklar och kommersialiserar världsledande lab-instrument för att mäta hur partiklar i inandningsluft påverkar våra lungor och därmed vår hälsa.

Kommentera