Inbjudan Investerardagen 27 & 30 augusti i Stockholm & Öresund!

Vi inleder hösten med den årliga Investerardagen i StockholmScandic Klara, Hötorget 27 augusti som vi livesänder tillsammans med Nyhetsbyrån Direkt och nytt för i år är också Öresund, på Malmö Börshus 30 augusti.  Länk till livesändning 27 augusti via Nyhetsbyrån Direkt.

Ta del av nedan mer information via respektive anmälan. 

Investerardagen erbjuder en mix av bolag som är listade på First North, Spotlight Stock Market (Aktietorget) och NGM, alla med en spännande framtid och idéer som de kommer att dela med sig av.

Vi återkommer med seminarietemat Gameday, att investera i spelbranschen, en mötesplats där utvecklare träffas och där aktiesparare och finansiella proffs hittar vinnare. Vi presenterar två bolag,  ett gaming och ett gamblingbolag.

Träffa Nitrogames i Stockholm & Global Gaming i Malmö!

Träffa även bolag med inriktning life science, cleantech, biotech & tech-branschen  som H&D Wireless, Idogen, Ripasso Energy, Intervacc, Simris Alg i Stockholm och Gabather, CombiGene, Simris Alg, Conferize, Euris, samt H&D Wireless i Malmö!

En Investerardag uppdelat på två städer i två betydande regioner som Stockholm & Öresund.

Välkommen på frukost & lunchseminarium på Scandic Klara, Hötorget i Stockholm & Malmö Börshus i Öresund.

Anmälan till Stockholm 27 augusti.

Anmälan till Öresund, Malmö 30 augusti.

Investerardagen är ett led i våra återkommande lunchträffar, vilket vi utökar med frukost, då fler bolag är intresserade av att träffa aktiesparare & investerare genom en s.k. finansiell hearing, vilket vi med områdeskunniga personer samlar in information och gör vår analys genom utfrågningar tillsammans med andra investerare samt bolagens representanter. Syftet med ”Investerardagen” är att ge dig som aktiesparare chansen att ställa dina frågor direkt till bolagens ledning.

Ta del av information från respektive bolag som presenteras:

Bolag som presenteras under Investerardagen Stockholm

H&D Wireless

Om H&D Wireless H&D Wireless är en svensk leverantör av tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionerings (RTLS+GPS) molnplattformarna Griffin samt GEPS. H&D Wireless grundades 2009 och är ett av Sveriges snabbast växande och mest prisbelönta IoT-företag, med över 1 miljon trådlösa produkter levererade hittills för IoT, M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar för digitalisering av industrin, allmänt benämnt som Industri 4.0 och Smart Factory.

För mer information

Idogen

Idogen har utvecklat en tolerogen cellterapi – ett nytt behandlingskoncept mot antiläkemedelsantikroppar, autoimmuna sjukdomar och transplantationsavstötning.

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) är ett svenskt bioteknikbolag baserat i Lund. Idogen utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egna celler eller vävnad angrips av patientens immunförsvar. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande eller immunaktiverande antigen. Idogens ambition är att revolutionera behandlingen av en rad sjukdomar där kroppens immunförsvar inte fungerar som det ska och där det medicinska behovet är stort – som vid autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och hos patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel.

För mer information

Nitrogames

Nitro Games is a free-to-play mobile game developer and publisher focusing in making games for the mid-core user segment. The Company focuses on producing competitive multiplayer games with high production value and high revenue potential for smartphones and tablets. With Nitro Games’ powerful NG Platform and NG MVP-process, the Company is able to do market validation during the development to ensure high product quality. Nitro Games has developed games such as Medals of War, Raids of Glory, East India Company, Commander: Conquest of the Americas, Pirates of Black Cove. Nitro Games’ shares are listed on Nasdaq First North Stockholm with the ticker NITRO.

För mer information

Simris Alg

Livsmedelsproduktionen står ju för större delen av våra växthusgaser (större än hela transportsektorn tillsammans), och Simris Alg är ett av de nya agtech/foodtech-bolagen som bidrar till en klimatmässigt mer hållbar livsmedelskedja med utgångspunkt i växtriket och nya odlingsmetoder. Stor hype internationellt, men ännu i sin linda i Sverige.
Simris Alg är ett pionjärföretag som driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion på Österlen. Bolaget adresserar den växande globala marknaden för omega-3, värd 32 miljarder USD 2015. Den konventionella råvaran, fiskolja, är en ekonomisk drivmotor till utfiskning och innehåller ofta höga halter av tungmetaller, PCB och dioxiner. Simris® Algae Omega-3 är ett växtbaserat, säkert och hållbart premiumalternativ till fiskolja, och första officiella återförsäljare i Sverige är Apoteket och Åhléns. Simris Alg tecknade nyligen även avtal med en distributör i Sydkorea, med ett minsta ordervärde på 7 MSEK. Fokus ligger nu på lansering i USA. Företrädesemission pågår med teckningsperiod 27 augusti – 10 september.

För mer information

Ripasso Energy

Ripasso Energy AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att utveckla och kommersialisera stirlingteknologins förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget producerar idag lösningar och produkter för framställning av elektricitet till låga priser jämfört med andra förnyelsebara och hållbara alternativ. Ripasso har miljöteknikmarknadens bästa stirlingmotor med en unik kombination av både hög effekt och verkningsgrad. Teknologin är baserad på Kockums världsledande stirlingmotor för ubåtar. Företagets senaste produkt – PWR BLOK 400-F – är en unik klimatsmart lösning för att utvinna elektricitet ur industriella rest- och fackelgaser till rekordlåga priser. Tillverkning och montering sker i Sverige. Ripasso har idag verksamhet och kunder i Europa och Afrika. Bolaget är listat i Sverige (NGM Nordic MTF), samt handlas på Börse Stuttgart i Tyskland.

För mer info

Intervacc 

Intervacc bedriver innovativ vaccinutveckling i teknologins framkant inom djurhälsa. I de tre nu pågående projekten används en teknologi baserad på rekombinanta proteiner. Strangvac®, ett vaccin mot kvarka på häst är i slutfasen av utvecklingen och blir med förväntad lansering 2020 först i en ny generation vacciner. Kliniska prövningar och säkerhetstester har genomförts.

Vaccinutveckling är ett avgörande verktyg för att minska överkonsumtionen av antibiotika och för att reducera den utbredda resistensen av antibiotika. Globalt sett används betydligt mer antibiotika inom djurhållning än inom humanmedicin, i vissa länder upp till 80% som förebyggande och tillväxtbefrämjande åtgärd. Användning och utveckling av vacciner inom djurhälsa har en årlig tillväxt om ca 9%.

Intervacc har nyligen, i hård konkurrens, blivit tilldelade medel från både Eurostars-2 programmet och Vinnova för fortsatt utveckling av sina vacciner mot Streptococcus suis på smågrisar samt Staphylococcus aureus som bl.a orsakar juverinfektion på kor. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North listan.

Se filmpresentation (länk: https://youtu.be/GMlQipv6OuI )

Presenteras av Jan-Ingmar Flock, VD

För mer information

Bolag som presenteras under Investerardagen Öresund, Malmö

H&D Wireless

Om H&D Wireless H&D Wireless är en svensk leverantör av tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionerings (RTLS+GPS) molnplattformarna Griffin samt GEPS. H&D Wireless grundades 2009 och är ett av Sveriges snabbast växande och mest prisbelönta IoT-företag, med över 1 miljon trådlösa produkter levererade hittills för IoT, M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar för digitalisering av industrin, allmänt benämnt som Industri 4.0 och Smart Factory.

För mer information

Global Gaming

Global Gaming is a challenger in the igaming industry. We deliver innovative and safe gaming services and are operating a number of successful casino brands, primarily in the Nordics.

Our focus is to provide online casino games. Ninja Casino is our newest and fastest growing brand. It differentiates from traditional online casinos as it does not require the usual registration process. It also has a player adoption rate unheard of in the industry.
Presented by Joacim Möller, CEO

För mer information

Simris Alg

Livsmedelsproduktionen står ju för större delen av våra växthusgaser (större än hela transportsektorn tillsammans), och Simris Alg är ett av de nya agtech/foodtech-bolagen som bidrar till en klimatmässigt mer hållbar livsmedelskedja med utgångspunkt i växtriket och nya odlingsmetoder. Stor hype internationellt, men ännu i sin linda i Sverige.
Simris Alg är ett pionjärföretag som driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion på Österlen. Bolaget adresserar den växande globala marknaden för omega-3, värd 32 miljarder USD 2015. Den konventionella råvaran, fiskolja, är en ekonomisk drivmotor till utfiskning och innehåller ofta höga halter av tungmetaller, PCB och dioxiner. Simris® Algae Omega-3 är ett växtbaserat, säkert och hållbart premiumalternativ till fiskolja, och första officiella återförsäljare i Sverige är Apoteket och Åhléns. Simris Alg tecknade nyligen även avtal med en distributör i Sydkorea, med ett minsta ordervärde på 7 MSEK. Fokus ligger nu på lansering i USA. Företrädesemission pågår med teckningsperiod 27 augusti – 10 september.

För mer information

Gabather

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet bakom sig, för att utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och forskningsledarna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Sterner har arbetat inom medicinsk kemi i 40 år och Nielsen har arbetat inom neurovetenskap i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden och kända över hela världen. Gabather är noterat på First North.

Presenteras av VD Michael-Robin Witt

För mer information.

CombiGene

CombiGenes affärsidé består i att utveckla nya genterapeutiska metoder för behandling av sjukdomar med större träffsäkerhet, ökad effekt och mindre biverkningar. Bolagets långsiktiga målsättning är att utveckla genterapibaserade behandlingsmetoder för patienter med svåra sjukdomar där det föreligger ett stort medicinskt behov. Bolagets läkemedelskandidat, CG01, riktar sig i första hand till epilepsipatienter som inte till en tillfredställande grad kan hjälpas med befintliga behandlingsmetoder och i andra hand som ett alternativ till samtliga patienter som lider av fokal epilepsi. Bolagets spjutspetsteknologi har även fått en extern validering under året då Europeiska Unionen beslutade, via EU:s ramprogram för forskning och utveckling Horizon 2020, att stötta CombiGene med 3,36 miljoner euro för den fortsatta utvecklingen och kommersialiseringen av CG01.

Under 2018 avser Bolaget att fortsätta processutvecklingen av CG01 tillsammans med CGT Catapult i syfte att under 2019 producera material av den kvalitetsnorm som krävs för att därefter initiera de nödvändiga biodistributions- och toxikologistudierna. Dessa är en förutsättning för att kunna påbörja den kliniska fas l/ll studien.

Bolaget har sitt säte i Lund och är listat på Spotlight

För mer information

Conferize

Conferize is a fast-growing company reshaping the trillion-dollar event industry. We offer a unique online platform for creating events, building communities, sharing ideas and driving impact. On the Conferize platform, event-goers, organizers and speakers get a shared digital space to network, share knowledge and create content – before, during and after the physical encounter.
 
The goal of Conferize is to achieve a leading position in the global event market through the constant attraction of ever more event-organizers – and thus participants and speakers. As a result of the growing user base, Conferize will eventually build a global network of users, events, communities and knowledge – a network that event participants around the globe can navigate and participate in to create more meaningful meetings between people.

För mer information 

Euris

Lunda baserade European Institute of Science AB tillverkar och säljer produkter för djursjukhus och veterinärpraktikmottagningar. De egna produkterna erbjuder en prisvärd djursjukvård till alla djurägare. Bolagets ambition är att snabbt växa inom den globala patientnära bloddiagnostikmarknaden. Patientnära diagnostik är ett hett område som utvecklas snabbt inom bland annat veterinärdiagnostik. Bolagets affärskoncept och uppnådda mål kommer att presenteras av Vd, teknologiedoktorn och docenten Dario Kriz.

För mer information