Inbjudan till investeringsseminarium på Clarion Hotel Sign, Norra Bantorget 15 november

Vi fortsätter hösten med ett investeringsseminarium tillsammans med Aktiespararna Stockholm Vasa och presenterar en palett av intressanta bolag inom olika områden. Vi avslutar kvällen med teknisk analys av det breda indexet S&P 500 (Standard & Poor’s 500), som också ger oss indikationer om världsekonomin. Programmet kan komma att kompletteras, då vi inväntar svar från föreläsare.

Vi bjuder på mat & dryck. ANMÄL DIG HÄR!
Begränsat antal platser, så först till kvarn.
(Öppet även för icke medlemmar i Aktiespararna)

Rethinking Care

Rethinking Care Sweden AB introducerar ett helhetskoncept vilket erbjuder sammanlänkade IT-tjänster och IT-verktyg som säkrar kvalitet och flyttar tid från administration till effektiv leverans av hälsa, vård och omsorg, läkarmottagning på nätet, komplett hantering av privata sjukvårds-försäkringsärenden och komplett företagshälsovård. Detta medför stor potential att bidra till en lösning på ett av samhällets mest aktuella problem – det stora vårdbehovet. Rethinking Care Sweden AB planerar att genomföra en nyemission med planerad efterföljande listning på Nasdaq Stockholm First North under slutet av 2016.

Erbjudande
Teckningstid:

3 – 17 november 2016.

Teckningskurs:
5,80 SEK per aktie.

Emissionsvolym:
Erbjudandet omfattar högst
4 400 000 aktier, motsvarande cirka 25,5 MSEK.

Teckningsförbindelser:
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 12 MSEK, totalt motsvarande cirka 47 procent av emissionsvolymen.
Information om bolaget

Presenteras av Fredrik Thafvelin, VD

Amhult 2 AB

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar

Den 26 oktober 2016 tog styrelsen i Amhult 2 AB (publ) beslut om att genomföra en företrädesemission med stöd av bemyndigandet från extra stämma den 24 oktober 2016. Emissionen omfattar högst 688 933 B-aktier, och motsvarande 55 114 640 kronor före emissionskostnader.  Utbyggnaden av Amhult Centrum etapp II pågår med oförminskad kraft. För att ge styrelsen ytterligare redskap i finansieringen av utbyggnaden gör styrelsen bedömningen att en nyemission ökar bolagets handlingsfrihet och minskar beroendet av finansiella institut. Nyemissionen är ett led i att öka takten i byggandet av fastigheter i Amhult 2 AB.

Presenteras av Eigil Jakobsen, styrelseordförande
Miris

Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av mjölk.

Företaget fokuserar på analys av i första hand bröstmjölk men även på mejerimjölk. Visionen är att fler och fler barn och vuxna har tillgång till mjölk av hög kvalitet.

Miris teknologi för analys av bröstmjölk förbättrar vården av för tidigt födda barn. 
Med sitt patentskyddade IR-instrument för att analysera bröstmjölk förbereder bolaget Miris erövring av en miljardmarknad och att bidra till förbättrad hälsa hos för tidigt födda barn.
Miris är idag ensamma om att erbjuda en mid-IR-lösning specifik för analys av bröstmjölk. Alternativen är personalintensiva kemiska metoder som på grund av sin komplexitet oftast inte är ett alternativ att använda på sjukhusen. Med Miris lösning får läkarna säkrare data enkelt och snabbt, och därmed bättre förutsättningar att ge barnen rätt näring. 
 
 
Presenteras av Camilla Myhre Sandberg, MSc CEO